ЩЕНКИ | PUPPIES

Помет "И"

3 Кобеля

д/р: 18.10.2019г.

Отец: MEISHUU NO KARYUU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU

К продаже предлагается 3 кобеля

Помет "З"

2Кобеля + Сука

д/р: 07.10.2019г.

Отец: MEISHUU NO KARYUU GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU

К продаже предлагается кобель и сука

Помет "Е"

Кобель + 3 Суки

д/р: 26.12.2018г.

Отец: FUKUSHOUMARU GO SAPPORO KAGASOU, ИМП.ЯПОНИЯ…

ПОМЕТ ПРОДАН

Помет "Г"

3 Кобеля + 1 Сука

д/р: 22.05.2018г.

Отец: KUROMITSU NO MUSASHI GO HOKKAI KUROMITSUSOU (РЭМ), ИМП. ЯПОНИЯ…

ПОМЕТ ПРОДАН