HATSUSHIBA CHIE NO HARUMI - ЧЕМПИОН ПОЛЬШИ

Чемпионом Польши стала собака из нашего питомника
HATSUSHIBA CHIE NO HARUMI
Отец:
MEISUU NO SHUUUN GO SEIRYUU HASHIMOTOSOU
Мать:
IMAICHI NO HARUKA GO HARIMA GANNANSOU